Bestuur

Algemene gegevens

  • Onderwatersportvereniging "de Guppen"
  • Opgericht op 07-11-1979
  • K.v.K. nr. 40446590 te Leiden
  • Bankrekening : NL12INGB0001445783

Bestuur

Naam Functie e-mailadres
John Poelman Voorzitter voorzitter@deguppen.nl
Erwin Vermeulen  Secretaris secretariaat@deguppen.nl
Klaas van Duin  Penningmeester penningmeester@deguppen.nl

 


Secretariaat
Pubic Relations / Website
Erwin en Marielouise Vermeulen Marielouise Vermeulen
p/a Jaqueline van de Walsheem 37  
2182 ZN Hillegom  
tel.  +31(0)6 52392302  
secretariaat@deguppen.nl underpressure@deguppen.nl

Funduik commissie
Materiaal commissie
Bar commissie
Ruben Boot  Martin Kuivenhoven  Ruben Boot
Leon van Noort John Poelman     
Niels  Klaas van Duin