Nieuws

Versoepeling corona maatregels

rubriek:

We houden de regels van het RIVM, de NOC/NSF en de NOB in de gaten. We zullen helaas niet in 1 keer alle activiteiten kunnen hervatten. We laten weten hoe en welke activiteiten als eerste komen. 8 mei is het bestuur bijeen gekomen en er is overleg met het zwembad. Voordat we als vereniging weer iets kunnen ondernemen, moeten we een plan indienen bij de gemeente om toestemming te vragen.

Voor zwembad-activiteiten zijn we afhankelijk van het beleid van het zwembad. Zij zijn bezig een protocol te ontwikkelen, maar gaan waarschijnlijk niet voor 1 juni voor ons open. Het zwembad bepaald vervolgens welk activiteiten weer in het zwembad mogen plaatsvinden en wanneer. Maar het zal nog wel even duren voordat we weer gezellig ongedwongen in het bad of de clubruimte samenzijn! 

Vanaf 11 mei mogen we wel weer in buddyparen duiken (niet grotere groepen). Houd 1.5 m afstand en kom met eigen vervoer.

Duikopleidingen met buitenduiken zouden ook weer kunnen hervatten in overleg, met maximaal 2 cursisten en 1 instructeur. Let op, WC-s en douches zijn gesloten.

Vanaf 1 september mogen we misschien weer groepsactiviteiten organiseren.

Van de NOB (link):

Maatregelen voor veilig sporten
Sportduikers zijn opgeleid om met risico’s om te gaan. De besmetting met Corona is een extra risico dat vraagt om
maatregelen en aanpassingen. Specifiek ter aanvulling van de algemene RIVM-regels:
1. Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!
2. Heb je corona (COVID-19) gehad of enige twijfel over je duik-fitheid, raadpleeg je huis- of keuringsarts.
3. Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg regels van jouw duikorganisatie.
4. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onder water.
5. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar het zwembad of duikstek. Anders reis apart.
6. Voor >18 jaar. Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1.5 meter afstand boven water niet
gewaarborgd kan worden.
7. Gebruik anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen.
8. Houd je aan de Richtlijnen voor Veilig gedrag en gebruik duiklocaties (bijlage II.).
9. Vermijd situaties waar extra risico bestaat op duik- of decompressieongevallen, blijf binnen de nul tijden!
10. Verlaat direct na het omkleden de sport-/duiklocatie.
Hygiëne (duik)apparatuur en uitrusting
1. Zorg (zo veel mogelijk) voor eigen uitrusting. Indien dat niet kan, let op de hygiëne maatregelen.
2. Reinig en desinfecteer uitrusting volgens de in de bijlage: Hygiëne protocol duikuitrusting en apparatuur
Aangepaste procedures
1. Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren
en dat deze gebruikt kunnen worden door deelnemers of familie van deelnemers
2. Vermijd procedures en oefeningen waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeer bij
je opleidingsorganisatie welke alternatieven zij voorschrijven.
3. Vermijd procedures en oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden. Informeer bij je
opleidingsorganisatie welke alternatieven zij voorschrijven.
4. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 m afstandsregel en
hygiëneregels te houden.

Vermijd risicovolle duiken nog meer dan anders ivm drukte op de IC. Hyperbare zorg is niet beschikbaar.

Terug